What matters is to live in the present, live now, for every moment is now. It is your thoughts and
acts of the moment that create your future. The outline of your future path already exists, for you created its pattern by your past.
-Sai Baba

Ekadasi Morning Meditation on the Lord

Lotus Feet: Om Damodaraya Namah
Thighs: Om Madhavaya Namah
Private Parts: Om Kamapataye Namah
Hips: Om Vamanaya Namah
Navel: Om Padmanabhaya Namah
Stomach: Om Vishvamutaye Namah
Heart: Om Jnanagamyaya Namah
Throat: Om Srikanthaya Namah
Arms: Om Sahasrabahave Namah
Lotus Eyes: Om Paramayogine Namah
Forehead: Om Urugayai Namah
Nose: Om Narakeshvaraya Namah
Hair: Om Sarvakamadaya Namah
Head: Om Sahasrashirshaya Namah

Add comment


Security code
Refresh

Share |